Hälsa Och Välmående

Så här ser helande rättvisa ut

Helande rättvisa måste blåsa liv i våra samhällen med strukturella förändringar som eliminerar hinder för tillgång, och återhämta förtroende och tro på medicinska samhällen genom långvariga investeringar i hälsokapital.